Familie

Hvis du er i et job, hvor du arbejder med borgere, kan der til tider opstå konflikter. Dette kan være skræmmende, især hvis du føler dig truet eller udsat, hvilket mindsker glæden ved dit job. Derfor har du brug for værktøjer, som gør dig i stand til at deeskalere konflikter før de bryder ud i lys luge. Når du tager et kursus i magtanvendelse, får du netop disse værktøjer.

Undgå magtanvendelse

Med et kursus i at undgå anvendelse af magt sikrer du, at hverken du eller borgeren kommer til skade, når en konflikt er under opsejling. Dette kan f.eks. ske gennem Low Arousal-teknikken, hvor du lærer at håndtere konflikter ved at inddrage borgeren og derved undgå voldelige hændelser, ubehaglige magtanvendelser.

Hvad er Low Arousal-teknikken?

Low Arousal-teknikken er en metode, som sætter borgeren i centrum. Hvad mange glemmer er, at vredesudbrud ikke kommer og går som vinden blæser, men er i stedet resultatet af frustrationer, som har opbygget sig igennem længere tid. Når frustrationerne har nået et kogepunkt, kan meget små ting få bægeret til at flyde over. Low Arousal-teknikken sætter borgeren i centrum og lærer dig at se, høre og forstå det menneske, du står over for. Du lærer at forstå den enkelte borger og hvorfor denne reagerer på en bestemt måde. Du lærer borgerens frustrationer og hvilke ting som sætter disse frustrationer i gang. På den måde bliver du bedre til at forudse en konfliktoptrapning og bedre til at nedtrappe den igen.

Har du brug for kursus i magtanvendelse?

Du kan have brug for et dette kursus, hvis du arbejder med udsatte borgere på den ene eller anden måde. Det kan være borgere med diverse udviklingsforstyrrelser, folk på autismespektrummet, udviklingshæmmede, eller folk med ADHD og andre indlæringsvanskeligheder. Det kan være hvis du arbejder i en institution, herberg, skole, plejehjem, sygehuse og fixerum.