Hvad foregår der i familieretshuset og familieretten 2

For ikke-fagfolk kan de love, regler og forretningsgange, myndighederne opererer med, være svære at finde rundt i.

Det er indviklet nok, når man betragter dem udefra; men hvis du selv er personligt involveret, kan de være direkte intimiderende, i særdeleshed hvis sagen involverer dit barn: sager om forældremyndighed efter skilsmisse, bolig og samvær; i sådanne sager kan en familieretsadvokat være til stor hjælp.

Familieretsadvokaten hjælper dig og dit barn, når familielivet er kørt af sporet

Den slags sager opstår typisk i forbindelse med skilsmisse. Selv i “ukomplicerede” skilsmisser, hvor I måske ikke ligefrem skilles som venner, men dog begge er i stand til at håndtere situationen som ansvarlige mennesker, er der mange ting, der skal overvejes og beslutninger, der skal træffes. Og vel at mærke ikke blot træffes, men også forstås og effektueres. Problemerne bliver naturligvis langt større, hvis der er store konflikter og uoverensstemmelser mellem dig og din tidligere ægtefælle – som jo også er forælder til jeres fælles barn/børn.

Når følelserne er i kog, og konflikterne synes uoverskuelige, kan det kraftigt anbefales, at du søger bistand hos en erfaren familieretsadvokat.

En familieretsadvokat kan imidlertid også være til gavn i sager, der er langt mindre dramatiske, også selvom  systemet som sådan er blevet enklere og mere overskueligt med den nye skilsmisseordning fra 2019.

Familieretshuset og Familieretten

Familieretshuset fungerer som familiens samlede indgangsvej i forbindelse med skilsmisse, forældremyndighed, bopæl og samvær. Her bliver alle indgående sager opdelt i “grønne”, de enkle og ukomplicerede; “gule”, som er mindre enkle, men hvor der stadig er en grundlæggende forventning om, at du og din eks sammen med Familieretshuset kan nå til enighed; og “røde” sager, som er særlig komplicerede, og hvor konfliktniveauet er højt. De røde sager bliver af Familieretshuset sendt videre til Familieretten, som er en del af byretten. I en sådan sag er det indlysende at bruge en familieretsadvokat.

Din sag tilhører forhåbentlig ikke den røde kategori, men det kan alligevel være godt at bruge en familieretsadvokat til sager om forældremyndighed. Der kan jo nemt ske misforståelser – som bør afklares hurtigst muligt, så der ikke opstår yderligere problemer.

Foraeldremyndighed.dk er et team af erfarne familieretsadvokater, der er en del af Advokatfirmaet Strauss & Garlik, og som står klar til at hjælpe dig i din sag om forældremyndighed eller andre familieretslige sager overalt i landet. Foraeldremyndighed.dk har kontorer i Aarhus, Herlev og Odder, og det koster ikke noget at ringe og få en vurdering af din sag og dine muligheder.